Консултантски услуги


 • Строителен надзор за обекти IV и V категория.
 • Подготовка на всички изискуеми документи за издаване на удостоверениe за въвеждане в експлоатация – становища на СРЗИ, ПБЗН, проектанти.
 • Удостоверение от агенцията по кадастъра.
 • Лабораторни замервания.
 • Конструктивна експертиза.
 • Техническо ръководство на строеж.
 • Изготвяне на екзекутивна документация
 • Изготвяне и заверка на технически паспорт.
 • Предвижване на документи в НАГ – СО.
 • Заснемане за доказване на фактическа застроена площ на сгради и търговски обекти.
 • Категоризация на заведения за хранене и развлечение.
 • Изготвяне на противопожарно досие с план за евакуация.

При въпроси винаги може да се свържете с нас за консултация по телефона, в офиса ни или на място.