Конструктивни проекти и становища


Екипа ни от проектанти част „Конструктивна” е специализиран в изготвянето на различни конструктивни проекти, в това число и решаване на специфични конструктивни проблеми. Работим в тясно сътрудничество с различни фирми от строителния бранш и можем да бъдем полезни не само с изготвяне на проекти, но и с изпълнението им. 

Конструктивни проекти и становища се изготвят  в множество случаи сред които предлагаме:

 • Пълна проектна документация за ново проектиране- стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции.
 • Пристройки, надстройки или допълващо застрояване към сгради- магазини, гаражи, лятни кухни, складове, тавански етажи, ателиета  и др.
 • Проектиране на самостоятелни конструкции – външни асансьори към стари кооперации, хотели или учебни заведения.
 • Рампи за хора с увреждания за преодоляване на височини, стълбища и обособяване на достъпна среда.
 • Преустройство на сграда или част от нея.
 • Вътрешни преустройства в апартаменти и търговски обекти с премахване на стени, обособяване и укрепване  на отвори за врати, в плочи, стени и др. обособяване на полуетажи в по-високи магазини и др.
 • Проекти за остъкляване на балкони и тераси.
 • Проекти за огради- плътни, ажурни, метални, дървени и др.
 • Укрепване на сгради или отделни конструктивни елементи след повреди в конструкцията- от земетресения, наводнения, слягания и др.
 • Проектиране на подпорни стени, фундаментни слягания и пропадания.
 • Навеси и  слънцезащитни съоръжения  към заведения, тераси, паркинги и др.
 • Проектиране на рекламни съоръжения- билбордове, тотеми, ажурни букви върху покриви и др.

Във всички случаи, огледа от проектант конструктор е задължителен, след което предлагаме оферта за изпълнение в зависимост от нуждите за изпълнение на обекта. 

При въпроси винаги може да се свържете с нас за консултация по телефона, в офиса ни или на място.