Тротоарно право


План схеми (скици) за определяне на тротоарно право се изготвят и одобряват в случаите,  в които се разполагат маси, столове, хладилни витрини, стелажи, вендинг машини и др.  пред фасадата на търговски обекти или заведения.

Изготвят се и в случаите,когато се иска разрешение за поставяне на антипаркинг тела на тротоари пред сгради.  

Изготвянето им се прави от архитект, като трябва да бъдат спазени основни изисквания, съобразени с наредбата за разполагане на преместваеми съоръжения.

Услугите, които предлагаме:

  • Идване на място и заснемане на обекта и прилежащите му пространства.
  • Изготвяне на  План-схема  за преместваеми съоръжения с определяне на тротоарно право.
  • Съгласуване с дирекция „Транспорт” към СО,  заверка при нужда в СДВР /КАТ/, община, НАГ – СО / Направление Архитектура и Градоустройство/.
  • Кратки срокове за изпълнение и съгласуване.

При въпроси винаги може да се свържете с нас за консултация по телефона, в офиса ни или на място.