ДЕЙНОСТИ


Нашата цел е максимално да улесним Вашата работа така че да се концентрирате върху бизнеса си. 

Независимо дали става дума за проектиране на  нова сграда или преустройство на съществуваща са необходими технически проекти. Повече подробности за това ще намерите в различните ни раздели. 

Стараем се да предлагаме комплексни услуги, които гарантират качествено изпълнение на поетите ангажименти, като Ви пестим време, нерви и допълнителни разходи.

Преустройство и търговска регистрация:

При започване на търговска дейност или откриване на нов търговски обект ние Ви предлагаме съдействие при узаконителни процедури за регистрация с изготвяне на пълен комплект техническа и технологична документация включително архитектурни проекти за функционални преустройства на:

  • Магазини и заведения за хранене тип Бърза закуска, Бистро, Ресторант с технология и  системи за добри практики /HACCP/
  • Фризьорски и козметични салони.
  • Офиси
  • Медицински центрове и кабинети, стоматологични центрове и кабинети, зъботехническа лаборатория, оптика.
  • Детски заведения – центрове за работа с деца.
  • Фитнес зали.
  • Хосписи и домове за стари хора.
  • Производствени помещения за преработка на храни, самостоятелни кухни – кетъринг с изготвяне на ограничена система за добри хигиенни практики – НАССР.

Одобряване на техническа и технологична документация в СРЗИ, БАБХ, ППО, ВиК и ЧЕЗ, Общинска администрация, НАГ – СО до издаване на съгласувателни и разрешителни документи като разрешение за строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация, търговска регистрация и др.