Контакти


Управители:

инж. Николай Попов – Тел. : 0883 464 013
инж. Радослав Попов – Тел. : 0883 332 293


Офис: София 1124, ул. Николай В. Гогол 16а
Телефон: 02/ 946 18 46
E-mail: info@stilmers.com
WEB: www.stilmers.com